Brann i næringsparken i Skjoldastraumen – raskt slukket