tåle Berge frå AP la fram eit fellesforslag om å utsette ei eventuell MOT-oppseiing til alle partar har uttalt seg. 
Foto: Mona Terjesen
tåle Berge frå AP la fram eit fellesforslag om å utsette ei eventuell MOT-oppseiing til alle partar har uttalt seg. Foto: Mona Terjesen

Avventar MOT-oppseiing