Koronaviruset: Tiltak på sykhjem og botiltak

Tysvær kommune har forsterket smittevern mot koronasykdom på sykehjem og i botiltak.

For Tysvær kommune er våre innbyggeres helse aller viktigst, og derfor ønsker vi å holde koronaviruset på god avstand. Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser vil på grunn av høy alder og samtidige sykdommer ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19. Den samme risikovurderingen vil kunne omfatte personer i botiltakene, slik at rådene også vil være gjeldene for besøkende til dem.

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte beboerne. Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter.

Det er derfor viktig at besøkende, før de går inn i sykehjemmet og botiltakene nøye vurderer, eventuelt i samråd med lege, om de selv kan utgjøre en smitterisiko for beboerne.

Dette er informasjon som også finnes på kommunen sin hjemmeside:
https://www.tysver.kommune.no/aktuelt/smittevern-mot-koronasykdom-pa-sykehjem-og-i-botiltak?fbclid=IwAR18VqHB8kOnoOI8MvnkwdjR9xrZFJJ-pHUypl94zKqys6u_Rx4z7VVQRDw