Full stans også for breddeidretten.
Full stans også for breddeidretten.

NFF: Breddeaktiviteter stoppes ut april

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april.

Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet i fotballen.
Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Vedtaket kommer som følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett og er sammen med NIF i løpende dialog med helsemyndighetene.
Onsdag kom helsemyndighetene med nye retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Norge, og på bakgrunn av dette har NFF besluttet å innstille all aktivitet på breddenivå. Idrettslag som har spørsmål vedrørende dette bes ta kontakt med sin lokale fotballkrets. Informasjon vil også bli oppdatert på fotball.no