Folkehelsekoordinator Ann Kristin Berge Dahle og kulturkonsulent Johnny Liadal har delt ut penger til lag og foreninger.
Foto. Marit Tvedt
Folkehelsekoordinator Ann Kristin Berge Dahle og kulturkonsulent Johnny Liadal har delt ut penger til lag og foreninger. Foto. Marit Tvedt FOTO: Picasa

Tilskudd til kultur og folkehelse

Tysvær kommunes kulturkontor mottok søknader fra 37 frivillige lag og organisasjoner da 150 000 kroner skulle deles ut. Målet var å stimulere til mer kultur og bedre folkehelse.

Rogaland Fylkeskommune har tildelt kommunen 150 000 kroner som skal brukes til stimulering av kultur og folkehelse. Det er kulturkontoret har fått ansvaret for å tildele pengene, som frivillige lag og organisasjoner kunne søke om.
I mai sendte Kulturkontoret i Tysvær kommune melding til frivillige lag og organisasjoner om at de hadde anledning til å søke på prosjektmidlene. 19 lag fikk beskjed om at de hadde fått inntil 10 000 kroner.
Vi pratet med folkehelsekoordinator Ann Kristin Berge Dahle og kulturkonsulent Johnny Liadal for å få vite litt mer om hvilke tiltak som var blitt tilgodesett. Berge Dahle forklarer:
– Gjennom dette tiltaket ønsker vi å stimulere små og store frivillige tiltak i kommunen. Prosjektmidlene skal være en tilskuddsordning med fokus på prosjektarbeid for å skape aktivitet og trivsel. Dette sammenfaller med kommunens visjon for det frivillige arbeidet.

Kulturmidler
Johnny Liadal forteller at det tildeles midler årlig, men i år er det en ny rigging av hvordan de blir fordelt.
Hovedtildelingen av kulturmidler skjer årlig den 1. april. Da skal cirka 2,5 millioner kroner fordeles mellom idrettslag, korps, interesseorganisasjoner og andre frivillige. Denne fordelingen er allerede gjort, nå er det de nye prosjektmidlene på 150 000 kroner som skal tildeles.
De som «vant» trekningen i år, hadde mange forskjellige aktiviteter på sin liste, blant annet arrangementer i nærmiljøet og samarbeid mellom foreninger. Vi nevner noen av dem spesielt:
Frivilligsentralen fikk tildelt 10 000 kroner til arrangementer under hatten «Gøy i Tysvær». Det er et program med sommeraktiviteter som retter seg til barn mellom 6-12 år.
Røde Kors fikk tildelt midler til sitt prosjekt «Måltidsvenn», og velforeningen i Frakkagjerddalen fikk midler til parkbenker. Tysvær historielag samarbeider med Biblioteket, og fikk midler til å arrangere jevnlige foredrag.
Flere 17.maikomiteer fikk ikke avviklet 17. maifesten, og mottok tilskudd for dekning av inntekter de hadde planlagt med.
Kreftforeningen fikk tilskudd for kjøretjeneste for kreftpasienter, og Haugaland demensforening har fått støtte til et allsangprogram som de spiller inn i samarbeid med TV Haugaland. Dette tiltaket skal få mennesker hjemme og på sykehjem aktivisert gjennom musikk, allsang og lett trim. Programserien blir sendt i høst, og de har i tillegg fått 100 000 kroner i støtte fra flere kommuner.
Barnas Hagelag har fått støtte til samlinger, der målet er å fremme interessen for natur, dyr og planter.
Tysvær Sokn ønsker å vise fram hva som foregår for store og små i menigheten, og inspirere til deltakelse i for eksempel speiderarbeid, søndagsskole, småbarnstreff og barnekor.
Nedstrand vil starte Barne- og ungdomsteater, og har fått 5000 kroner til dette arbeidet.Engasjement
Folkehelsekoordinator Ann Kristin Berge Dahle peker på at det ikke alltid er så mye som skal til for å stimulere til økt aktivitet:
– Mange lokale foreninger som arbeider for et godt nærmiljø, har fått tilskudd. Vi syns det er kjekt å se mangfoldet i det som foregår, og vi liker engasjementet for å finne på noe kjekt man kan gjøre i nabolaget.
Kommunens frivilligplan har særlig pekt på at det er viktig å styrke frivillig arbeid og engasjement.
– Det er kjekt å jobbe med og belønne frivilligheten. Det er mange flotte aktører, og det er kult når voksne setter i gang aktiviteter for de unge, sier Johnny Liadal.

Engasjement
Folkehelsekoordinator Ann Kristin Berge Dahle peker på at det ikke alltid er så mye som skal til for å stimulere til økt aktivitet:
– Mange lokale foreninger som arbeider for et godt nærmiljø, har fått tilskudd. Vi syns det er kjekt å se mangfoldet i det som foregår, og vi liker engasjementet for å finne på noe kjekt man kan gjøre i nabolaget.
Kommunens frivilligplan har særlig pekt på at det er viktig å styrke frivillig arbeid og engasjement.
– Det er kjekt å jobbe med og belønne frivilligheten. Det er mange flotte aktører, og det er kult når voksne setter i gang aktiviteter for de unge, sier Johnny Liadal.