arbeidsgruppen bestående av (fra venstre) lufthavnsjef Tore Lillenes, Martin Laurhammer (styremedlem Lufthavndrift AS), økonomisjef Deanne Kvammen, rådmann Vibeke Vikse Johnsen (Karmøy), ordfører Jarle Nilsen (Karmøy), Tore Gautesen (styremedlem Lufthavndrift AS) og ordfører Arne-Christian Mohn (Haugesund)
arbeidsgruppen bestående av (fra venstre) lufthavnsjef Tore Lillenes, Martin Laurhammer (styremedlem Lufthavndrift AS), økonomisjef Deanne Kvammen, rådmann Vibeke Vikse Johnsen (Karmøy), ordfører Jarle Nilsen (Karmøy), Tore Gautesen (styremedlem Lufthavndrift AS) og ordfører Arne-Christian Mohn (Haugesund)

Gladmelding fra flyplassen: – Haugesund Lufthavn, Karmøy, skal fortsette med lokal styring og drift

Gårsdagens møte mellom flyplassens ledelse, eiere og politisk ledelse fra Haugesund og Karmøy kommune var entydig: målsetningen er fortsatt lokal styring og drift. Samtidig vil det være et vesentlig behov for statsstøtte for å sikre fremtidig lokal drift av flyplassen så lenge koronapandemien påvirker reiseaktiviteten.

PRESSEMELDING:
Flyplassen har hatt krevende tider etter at koronapandemien kom i mars 2020. Over natten stoppet nærmere 95% av trafikken opp. Med støtte på 56,8 millioner er driften sikret ut 2020, men det skal på plass en plan for finansiering for å sikre lokal styring og drift også etter 2020.

I arbeidsgruppen var det bred enighet om at en ønsker flyplassen plassert på lokale hender. Lokal drift gir større muligheter for ruteutvikling, som igjen gir flere destinasjoner å reise til for innbyggere i regionen. Med lokal drift kan en i langt større grad legge til rette for ruter som passer for næringslivet i regionen, noe som har et sterkt fokus hos Lufthavndrift AS.

Flyplassen er viktig for at regionen skal være et attraktivt sted å bo, for å skape arbeidsplasser og verdiskapning. Likevel er det klart at for å sikre driften av flyplassen vil det være et vesentlig behov for statsstøtte også i 2021 og så lenge pandemien begrenser reiseaktivitet. Det vil også være behov for utvikling av eksisterende og nye ruter. Til tross for krevende tider, jobber flyplassledelsen med nye flyruter, herunder blant annet ruter til internasjonale knutepunkt som er tilpasset næringslivets behov og etterspørsel.

Utfordrende tider gir også nye muligheter. Som en mellomstor flyplass kan en se for seg at en kan være tidlig ute med testing av EL- fly. Utover dette er det ved lufthavnen iverksatt flere klima- og miljøprosjekter. Lufthavndrift AS vil igangsette prosjekter for å vurdere muligheter innenfor fremtidens elektriske luftfart.

Det er opprettet en arbeidsgruppe som vil se nærmere på å sikre og videreutvikle vår lokale lufthavn, slik at den kan utvikles til det beste for innbyggere og næringslivet.