Stortingspolitikar Sveinung Stensland sitt i helse- og omsorgskomiteen. Han meiner at personar som har blitt idømt psykisk helsevern må følgjast betre opp etterpå. 
Foto: Mona Terjesen
Stortingspolitikar Sveinung Stensland sitt i helse- og omsorgskomiteen. Han meiner at personar som har blitt idømt psykisk helsevern må følgjast betre opp etterpå. Foto: Mona Terjesen

No blir det lettare å dømme psykisk sjuke lovbrytarar til behandling