Har du fått mail som lyder slik?: Din telefoni- og bredbåndsløsning over kobbernettet fases ut