Frakkagjerd
Det koster å ha hus.

Her er landets dyreste kommuner – se hvordan Tysvær gjør det