Brannen i Dalbygda er slukket – alle har kommet seg ut