Ikke påvist nye smittetilfeller med koronaviruset siste uken

I Tysvær kommune er det ikke påvist nye smittetilfeller med koronaviruset siste uken.

Det testes jevnt på koronasentralen (rundt 30 per dag), og vi oppfordrer fortsatt alle til å ha lav terskel for å teste seg ved mistanke om koronavirus.

Tysvær kommune evaluerer og endrer fortløpende driften etter nasjonale råd og anbefalinger, og i samarbeid med nabokommunene så langt det lar seg gjøre. Det er ikke vedtatt noen lokal forskrift for Tysvær knyttet til koronapandemien- nasjonale regler og anbefalinger gjelder.

Hurtigtester
Tysvær kommune kommer til å ta i bruk hurtigtester for korona i noen situasjoner. Testene kommer i tillegg til vanlige laboratorietester og koronasentralen vil vurdere hvem som har behov for en hurtigtest. Hurtigtestene brukes primært i utbruddssituasjoner og i hastesituasjoner.

Fordelen med hurtigtester er at de gir raskt svar på om en person er smittet av koronaviruset og kan smitte andre.

Noen ganger er det en stor fordel å få raskt svar på koronatester, for eksempel hvis vi det er mistanke om at mange er smittet. Da vil hurtigtester være et viktig verktøy for å komme raskt i gang med smittesporing og sette inn tiltak for å stanse utbrudd.

Hurtigtestene er ikke like følsomme som laboratorietester og for mange haster det ikke å få svar med en gang. Hos dem vil vi fortsatt bruke en laboratorietest, som gir et sikrere svar. De aller fleste får uansett prøvesvar dagen etter.