Kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Covid-19 og senvirkninger, hva vet vi så langt?

Mariann Eintveit Lie – KOMMUNEOVERLEGE – medlem i folkehelsegruppa

Beklager, men prøven du tok på torsdag var positiv for korona viruset». Flere har fått denne beskjeden siste tiden, og et av de vanligste spørsmålene vi får tilbake er «vil dette gi meg senskader?»
Så hva vet vi om senvirkninger av sykdommer og nå av Covid-19?

Senskader etter virus er ikke noe nytt
Selv om vi hører flere historier nå som gir inntrykk, er ikke skader og langvarige plager spesielt for Covid-19. Andre infeksjoner forårsaket av både virus og bakterier, kan gi senskader hos enkelte. I medisinen har vi lenge hatt en diagnose som heter: «Postviralt utmattelse syndrom», med andre ord -utmattelse etter en gjennomgått virusinfeksjon.

Influensa sesongen kjenner vi til. Hvert år kommer det oppfordringer om å ta influensa vaksinen. Det som gjerne ikke har fått så stor oppmerksomhet, er at flere som gjennomgår en influensa infeksjon får helseutfordringer i ettertid. Senskader kan for eksempel være dårligere lungefunksjon, angst, kraftløshet eller nedsatte kognitive evner.

SARS epidemien i 2003 har blitt trukket frem noen ganger siste tiden, da dette viruset også er et type koronavirus. Enkelte studier har i etterkant av denne epidemien vist at opptil 40 % hadde utmattelse symptomer 3,5 år etter infeksjonen.

Et annet vanlig eksempel er ungdommer som etter å ha gjennomgått kyssesyken, sliter med utmattelse i lang tid etter infeksjonen. Kyssesyken skyldes et virus som heter Epstein-Barr-virus og studier viser at alt fra 0,2-28 % kan oppleve utmattelse etter denne infeksjonen. Tallene spriker da det er mange variabler som kan ha betydning for om man får senvirkninger.

Andre virus og bakterier kunne også vært nevnte. Langvarige symptomer etter en infeksjon er således ikke et nytt fenomen og er ikke særskilt for Covid-19.

Covid-19 og senvirkninger
Covid-19 er en ny sykdom, og kunnskap om senvirkninger etter gjennomgått Covid-19 er foreløpig lite kjent. Både i utlandet og i Norge pågår det nå flere studier om dette. For de fleste er Covid-19 en mild og forbigående sykdom. Det kommer likevel rapporter på at selv personer som har hatt et mildt forløp, kan bli plaget med langvarige symptomer. De hyppigste rapporterte symptomene er utmattelse, hodepine og tungpust. Andre symptomer som ofte trekkes frem er vedvarende forstyrret lukte og smakssans, muskel- og leddsmerter, angst/depresjon, diare og kvalme, og vansker med konsentrasjon.

En sikker hyppighet og varighet av disse symptomene er ukjent. Ulike studier peker så langt på et tall mellom 10-33 %. Covid-19 er et nytt virus, og man har derfor ikke langtidsdata som kan si sikkert om disse tallene er korrekte.
Risikofaktorer for langvarige symptomer var i studiene høy alder, kvinnelig kjønn, høyt blodtrykk, overvekt, underliggende psykiske lidelser, og underliggende lungesykdommer.

Fremtiden vil gi sikrere svar
Det finnes nå flere internasjonale studier som viser at personer har fått senvirkninger etter en Covid-19 infeksjon. Det er likevel for tidlig å slå fast hvor vanlig det er med senvirkninger etter Covid-19, og om det faktisk er i større skala enn det man forventer kan skje etter en virusinfeksjon. Det fleste som får ulike virussykdommer, inkludert Covid-19, får heldigvis ikke senvirkninger.

Studier fra en befolkning i ett land, trenger heller ikke være direkte overførbar til den norske befolkningen. Den norske befolkningen har generelt en god folkehelse, samtidig som helsevesenet i Norge per nå har klart å holde tilnærmet normal drift under pandemien.