Det var 113 flere tysværbuer i 2020 enn i året før.
Det var 113 flere tysværbuer i 2020 enn i året før.

5 391 369 nordmenn – 11.178 tysværbuer i 2020