Kristian Mateo Norheim (Karmøy)
Kristian Mateo Norheim (Karmøy)

Rødt går i mot alle former for vindkraft

Denne helgen har Rødt hatt landsmøte. Det har foregått digital og fra Rogaland har vi hatt en aktiv delegasjon som har hatt sine viktige kampsaker. Her kommer en oppsummering av de sakene og hvilke vedtak som ble gjort.
På landsmøte har Kristian Mateo Norheim (Karmøy) og Naomi Wessel (Haugesund) vært delegater for henholdsvis Rogaland Rød Ungdom og Rødt Haugaland.
(Kristian Mateo Norheim er også leder for Rødt Haugaland). Norheim er 4.kandidat og Wessel er 3.kandidat på Rødt Rogalands stortingsliste.

Her er en rapport som partiet har sendt inn etter landsmøtet:

VINDKRAFT:
Det var stor spenning knyttet til hvilket standpunkt Rødts landsmøte skulle ta til vindkraft til havs. Det har vært stor enighet i Rødt om å være mot all vindkraft på land, noe vi tydelig har vist mtp vindkraftutbyggingen i Tysvær. Etter en lang og spennende debatt på landsmøte ble det gjort vedtak om at Rødt går i mot alle former for vindkraft, altså mot vindkraft både til havs og på land.

– Jeg er i utgangspunktet glad for dette vedtaket. Vi vet for lite om hvilke konsekvenser en storstilt utbygging av vindkraft vil ha til havs og derfor mener jeg det hadde vært uansvarlig å starte på dette nå. Samtidig har Rødt tatt et tydelig standpunkt om at å bevare natur er en veldig viktig del av vår politikk, noe jeg er utrolig glad for, sier Kristian Mateo Norheim.

– Jeg er lettet over at landsmøtet har tatt et så kraftig standpunkt når det kommer til all vindkraft, ikke bare vindkraft på land, sier Naomi Wessel.

OLJESLUTTDATO:
Det var også knyttet stor spenning til om Rødt ville fjerne sitt standpunkt fra forrige arbeidsprogram om å ha en sluttdato for oljeindustrien. Her var det knyttet sterke følelser til vedtaket, og det var sterke meninger både for og mot. Til slutt endte det med et ganske stort flertall for å fjerne oljesluttdato fra programmet.

– Jeg er fornøyd med vedtaket. Rødt viser nå at vi er et seriøst arbeiderparti, samtidig som vi har en radikal, men realistisk klimapolitikk, mener Kristian Mateo Norheim.

– Jeg er glad for at Rødt endelig har fjernet oljesluttdato fra arbeidsprogrammet, da en sluttdato uansett kun blir ren symbolpolitikk. Nå starter det viktigste arbeidet, nemlig å starte en grønn omstilling i industrien. Norske industriarbeidere skal fortsatt ha trygge jobber med gode arbeidsvilkår, uttaler Naomi Wessel.

DYREVELFERD:
Rødt har for første gang fått et eget kapittel om dyrevelferd i partiprogrammet. Her var det lite kontroverser, selv om det ble tatt noen kamper om f.eks forbud mot hval- og selfangst, og ikke minst rovdyr. Vedtakene endte med at Rødt IKKE går inn for forbud mot hval- og selfangst, mens det ble inngått et kompromiss om rovdyr hvor det blir enklere å felle ulv i beiteprioriterte områder, men vanskeligere i rovdyr prioriterte områder.
– Jeg har stått i bresjen i flere år for at Rødt skal bli det beste partiet for dyrene. Dette er et utrolig langt steg i riktig retning. Jeg er stolt over at vi går inn for f.eks obligatorisk ID-merking av familiedyr, og ikke minst bedre regler for dyr i landbruket samtidig som vi vil sette av mer penger til hjelp for bønder til nettopp dette, sier Kristian Mateo Norheim.

NY RUSPOLITIKK:
Det var også spenning knyttet til om landsmøte vil gå inn for en helt ny ruspolitikk. Det gjorde landsmøte, som vil si at at Rødt støtter en avkriminalisering av bruk og besittelse av små doser narkotika, og heller ønsker at de som blir tatt med dette blir pålagt hjelp i stede for å motta straff.
– For Rød Ungdom er dette et viktig vedtak. Ruspolitikken som har vært ført i Norge har vært feila. Det ser vi på statistikken om at Norge ligger i toppen av overdosedødsfall. Denne nye modellen vil være bra for de som virkelig trenger det. De vil nå få mer hjelp og det må settes av ressurser til organene som skal hjelpe dem, Kristian Mateo Norheim.

ARBEIDSINNVANDRING:
En annen debatt det var knyttet stor diskusjon til var spørsmålet om arbeidsinnvandrere må ha en egen kontrakt for å kunne arbeide i Norge. Dette forslaget ble vedtatt.
– Dette er et godt forslag som har som formål å bekjempe sosial dumping og beskytte arbeidsinnvandrerne. Det vil likestille norske og utenlandske arbeidssøkere. I denne avtalen ligger det at arbeidsinnvandrere skal ha en kontrakt med arbeidsgiver hvor vilkårene er bestemt ut fra norske lønnsavtaler. Om det avdekkes brudd på avtalen står arbeidsgiver ansvarlig og vil bli straffet for det, Kristian Mateo Norheim.

OPPSUMMERENDE ORD:
Det har vært et godt og konstruktivt landsmøte, med mange gode debatter. Sammen har vi landet et godt arbeidsprogram som klarer å speile behovene til hele spekteret med mennesker som bor og arbeider i Norge, samtidig som det er et solidarisk arbeidsprogram.
– Nå ser jeg frem til valgkampen og et solid retningsskifte i norsk politikk, sier Naomi Wessel.

(innsendt)