Vær varsomhet ved besøk på institusjoner

Med bakgrunn i den økende smittesituasjonen i Tysvær og på Haugalandet, gir Tysvær kommune en generell oppfordring til befolkningen om varsomhet ved besøk på institusjoner, og at man unngår besøk hvis man mistenker at man kan ha vært i risikoutsatte situasjoner.

Det innføres også bruk av munnbind i helse- og omsorgstjenestene for alt personell med pasientnær kontakt, i situasjoner der man ikke kan opprettholde 2 meters avstand. Dette gjelder inntil videre.