Prosjektdirektør for Johan Sverdup-feltet, Bjarne Bakken, foran leggefartøyet som skal trekke 200 kilometer strømkabel fra Haugsneset til Utsirahøyden.
Foto: Eva Sleire, Equinor
Prosjektdirektør for Johan Sverdup-feltet, Bjarne Bakken, foran leggefartøyet som skal trekke 200 kilometer strømkabel fra Haugsneset til Utsirahøyden. Foto: Eva Sleire, Equinor

Legger strømkabel fra Haugsneset til Johan Sverdrup-feltet