Klatrekongen av Helgelandsfjellet er endelig i mål. 73 turer ble det på Georg Feed. Foto: Martin Schouwstra
Klatrekongen av Helgelandsfjellet er endelig i mål. 73 turer ble det på Georg Feed. Foto: Martin Schouwstra

Helgelandsfjellet har fått seg en klatrekonge: Georg den 1.