Monja og Emma Sofie oppe på scenen sammen med Kronprins Håkon.
Monja og Emma Sofie oppe på scenen sammen med Kronprins Håkon.

Straumen-elevar og kronprinsen snakka om digital leik