Idretts-Norge har i lenger tid lidd av konsekvensene av tidvis nedstenging. Sammen med Mats Zuccarello, tar Eiksenteret Haugesund og Zuccarellostiftelsen grep for å sikre at idrettsklubber og foreninger over hele Norge kan tilby fysisk aktivitet og idrett for barn og unge i tiden fremover.
Idretts-Norge har i lenger tid lidd av konsekvensene av tidvis nedstenging. Sammen med Mats Zuccarello, tar Eiksenteret Haugesund og Zuccarellostiftelsen grep for å sikre at idrettsklubber og foreninger over hele Norge kan tilby fysisk aktivitet og idrett for barn og unge i tiden fremover.

Mats Zuccarello og EIK-senteret går sammen om å begrense utenforskap