Trygve Hebnes (H) har spørsmål han vil ha svar på angående oppdrettsanlegget i Yrkje.
Foto: Alf-Einar Kvalavågj
Trygve Hebnes (H) har spørsmål han vil ha svar på angående oppdrettsanlegget i Yrkje. Foto: Alf-Einar Kvalavågj

Konsesjonssøknad om oppdrettsanlegg ved Ramsvika i Yrkjefjorden: «Bedre føre var ….»