Ann-Kristin B. Dahle
Ann-Kristin B. Dahle

Gradvis nasjonal utrulling av tarmscreening

For første gang etableres det nå et nasjonalt tarmscreeningsprogram i Norge. De første invitasjonene forventes å bli sendt ut i 2022 til menn og kvinner det året man fyller 55 år. Hensikten er å oppdage tarmkreft på et tidlig tidspunkt, og dermed forebygge alvorlige konsekvenser.

Ann-Kristin B. Dahle – Folkehelsekoordinator – medlem i folkehelsegruppa

Tarmen som del av fordøyelsessystemet
Kroppen trenger regelmessig tilførsel av næringsstoffer for å vokse, for å erstatte utslitt vev, til å danne proteiner og for å skaffe energi til de tusenvis av kjemiske reaksjoner som foregår i kroppen hele tiden. Disse næringsstoffene hentes ut fra maten vi spiser når den passerer gjennom fordøyelseskanalen. Fordøyelsessystemet er en lang kanal som strekker seg fra munnen til endetarmen. Andre organ som leveren, galleblæren og bukspyttkjertelen hører også til fordøyelsessystemet.

Tarmkreft
De siste 60 årene har forekomsten av tarmkreft i Norge tredoblet seg, og Norge er i dag et av landene i verden med høyest forekomst av denne kreftformen, ifølge Kreftregisteret. Mer enn 4000 nye tilfeller oppdages hvert år. I Norge er tarmkreft dermed den nest hyppigste kreftformen etter prostatakreft. Også i Tysvær viser folkehelsestatistikken at vi ligger høyt på forekomst av denne krefttypen, og det er særlig hos eldre kvinner Tysvær ligger over lands- og fylkesgjennomsnittet.

Tarmkreft kan oppstå på grunn av arv eller en usunn livsstil. Men i mange tilfeller dreier det seg like mye om tilfeldigheter. Uansett hva som er årsaken, er det viktig å komme tidlig til behandling. Tarmkreft har gode prognoser når den oppdages tidlig. Problemet er at slik kreft gir få symptomer i starten. Screening har til hensikt å fange opp tilfeller som ellers kunne gått uoppdaget for lenge til at kreften lar seg kurere.

Slik foregår screeningen
Screeningen foregår ved at du tilbys å sende inn en avføringsprøve som du kan ta hjemme. Prøven undersøkes for spor av blod, som kan være et symptom på tarmkreft, også når det er så små mengder at man ikke kan se det selv. Oppdages det blod i prøven, vil du få tilbud om en såkalt koloskopi ved sykehuset for å undersøke dette nærmere. Blir det ikke påvist blod i avføringen, vil du få tilbud om å levere ny avføringsprøve annethvert år til du er 65 år gammel. Tilbudet gis med tanke på at kreft i noen tilfeller unngår å bli oppdaget ved screening, og at kreft også kan utvikle seg på et senere tidspunkt.

For og i mot
Det anslås at risikoen for å dø av tarmkreft reduseres med minst 25 prosent om man deltar i screeningprogrammet.

Selv om tarmscreening har den overveiende fordelen at kreften kan oppdages tidlig, informerer Kreftregisteret også om ulempene. Koloskopi og fjerning av polypper innebærer en risiko for komplikasjoner. Ved om lag 1-7 av 1000 koloskopier kan det oppstå komplikasjoner som blødning eller hull på tarmen. Videre kan screening påvise kreft og polypper som ellers ikke ville ha gitt deg plager i løpet av din levetid. Ved å delta i screeningprogrammet kan du derfor få behandling du egentlig ikke trenger.

Har du symptomer?
Kreft i tarmen har som nevnt få symptomer i tidlig fase. Har du allerede symptomer som samsvarer med de som vises ved tarmkreft, er det viktig at du tar kontakt med fastlegen framfor å vente på en invitasjon fra Tarmscreeningprogrammet, understreker Kreftregisteret. Symptomer på tarmkreft kan være:
Forandring i avføringsmønster over tid
Følelsen av at du ikke får tømt deg helt etter å ha vært på do
Langvarig ubehag i magen
Blod i avføringen
Utmattelse over tid
Vekttap uten kjent grunn