Ann-Kristin B. Dahle
Ann-Kristin B. Dahle

Hvert minutt teller

Ann-Kristin Berge Dahle – Folkehelsekoordinator

Helsedirektoratet lanserte 9.mai oppdaterte, norske råd om fysisk aktivitet og tid i ro. Kunnskapen om sammenhengene mellom fysisk aktivitet og helse har vokst betydelig de senere årene. Et hovedfokus i rådene er å redusere stillesitting.

Hadde fysisk aktivitet vært en pille hadde alle tatt den
Fysisk aktivitet er all bevegelse du gjør i hverdagen eller som utføres i form av mosjon eller trening. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for god helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen. Fysisk aktivitet påvirker også hjernen vår positivt, som å bedre hukommelse, stressmestring, kreative evner og reduserer risikoen for depresjon og demens. Aktivitet gir positive gevinster gjennom hele livet, og det er aldri for sent å begynne. Selv små grep i hverdagen kan ha stor betydning, og all aktivitet teller.
På tross av alt vi vet om hvor viktig fysisk aktivitet er for helsen vår, så er det rundt 75 prosent av den voksne norske befolkningen som ikke klarer å være aktive nok til å få en helsegevinst. Dette er et paradoks.

Anbefalinger for barn og unge
Barneårene er blant annet en viktig periode for læring av grunnleggende bevegelser og å legge til rette for bevegelsesglede livet gjennom. Anbefalingene for barn under 1 år er at disse bør være i bevegelse flere ganger om dagen og på ulike måter, gjerne gjennom samspill og lek. En ny presisering fra i år er at for barn under 1 år bør tiden helt i ro i våken tilstand begrenses, og tid foran skjerm frarådes.
Barn 1–5 år bør være allsidig fysisk aktive med varierte bevegelser, aktiviteter og lek i minst 180 minutter fordelt utover dagen. Tiden barn 1–5 år sitter helt i ro eller fastspent i våken tilstand bør begrenses, og skjermtid frarådes også for 1-åringer.

Barn og unge 6–17 år bør være fysisk aktive i gjennomsnitt minst 60 minutter per dag i moderat til høy intensitet, og disse bør også begrense tiden i ro, særlig passiv skjermtid på fritiden.

Anbefalinger for voksne og eldre
Alle voksne og eldre bør være regelmessig fysisk aktive. Voksne og eldre bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. Som en del av denne aktiviteten bør man trene styrke to eller flere dager i uka, og for eldre er også balansetrening anbefalt.
Voksne og eldre over 65 år bør også begrense stillesitting, og bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være ekstra aktive den øvrige tiden.

Just to it!
Det enkle er ofte det beste, og når det kommer til fysisk aktivitet er litt mye bedre enn ingenting. Johan Kaggestad som var på besøk i Tysvær for noen år siden mener blant annet at det å gå er verdens beste mosjon. Det er en form for trim som kan gjøres av alle, hvor som helst og når som helst. Dagens folkehelsetips er derfor- knytt på deg skoene og ta deg en tur ut i tysværnaturen. Det gjør godt både for kropp og sjel.