Wenche Håland. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Wenche Håland. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Fysisk aktivitet i barnehagen – aktivitet og trivsel

Wenche Håland – Styrer Fjellhaug friluftsbarnehage

Ut på tur- aldri sur!
For å bli glad i naturen, gå på tur og bevege seg må barna få mange kjekke opplevelser og erfaringer tidlig i livet sitt. I barnehagen er barna mye ute, og det er viktig at de ansatte er bevisste hva utetiden består av. Ansatte i barnehagen sammen med foreldre/foresatte er i en unik posisjon og har store muligheter og plikt til å påvirke barnas levevaner, for disse etableres tidlig.
Jeg får mange historier fra ansatte som forteller om hvor kjekt barna har det ute på tur. Når barna kommer ut i naturen har de ikke behov for leketøy, de kommer i gang med å klatre i trærne, finner pinner og steiner som blir forvandlet til dinosaurer og annet som barna er opptatt av. Kreativiteten blomstrer, og vi ser glade barn som leker sammen, det sosiale felleskapet forsterkes.

Hver uke er alle barna i vår barnehage ute på tur i skog, mark og på fjellet slik at barna får allsidig bevegelseserfaring. Vi vil at barna skal få mange gode erfaringer i naturen og å bruke kroppen sin. Vi vil at barna skal få kunnskap om naturen og hvordan vi skal ferdes i den, at de blir vant til å bevege seg i ulendt og kupert terreng i tidlig alder.
Helsedirektoratet har nettopp kommet med nye anbefalinger i forhold til blant annet fysisk aktivitet. Det nye er at barna mellom 1 og 5 år bør ha minst 3 timer fysisk aktivitet hver dag, og der minst 60 minutter bør være med moderat eller høy intensitet.

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Det er ikke en selvfølge at alle barn får bevege seg minst tre timer til dagen, derfor drøfter personalet hvor viktig det er at barn beveger seg og hva som faktisk får barn i aktivitet.
Tilrettelegging for fysisk aktivitet som utfordrer hele bevegelsesapparatet er viktig og må prioriteres i lek og aktivitet gjennom hele dagen. Å være ute er ikke det samme som at alle barn er i bevegelse. Ansatte må derfor ta aktiv del i tilrettelegging og aktivitet.
Fysisk aktivitet gir overskudd i hverdagen og kan også ha positiv innvirkning på humør og livskvalitet, og redusere stress. Mange som er fysisk aktive sammen med andre, opplever at det sosiale også bidrar til økt trivsel og godt humør.