Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Årets influensasesong

Nesten 1,6 millioner mennesker i landet tilhører en gruppe som bør vaksinere seg mot influensa før sesongen starter.

Spaltist: Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege

Hvor farlig er influensa
De fleste tåler influensa godt. Men influensa kan også gi alvorlig sykdom, og for noen vil det føre til lungebetennelse, hjerneslag eller forverring av kronisk sykdom. Cirka 5000 innlegges hvert år som følge av influensasykdom og i gjennomsnitt er det 900 dødsfall. Noen år kan så mange som 2000 personer dø på grunn av influensa.

Grupper som anbefales influensavaksine
– Alle over 65 år
– Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
– Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
– Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

– Barn og voksne med:
o kronisk lungesykdom (inkludert astma)
o hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
o diabetes type 1 og 2
o leversvikt eller nyresvikt
o kronisk nevrologisk sykdom eller skade
o nedsatt immunforsvar
o alvorlig fedme
o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

– Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
– De som bor sammen med personer med redusert immunforsvar
– Svinerøktere og andre med kontakt med levende griser
– Saneringspersonell og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Influensavaksine til barn i risikogrupper
I fjor var dette en ny gruppe som ble anbefalt influensavaksine. De fleste barn har møtt flere influensavirus før de har fylt 8 år. Barn er utsatt for å få influensa, men de aller fleste tåler dette bra. Noen blir imidlertid alvorlig syke og trenger innleggelse på sykehus. Ca. 5 % av barn er i risikogruppen og anbefales influensavaksinen. Tallene viste at kun 10 % av denne gruppen ble vaksinert i fjor. Det gjøres oppmerksom på at for denne gruppen er det også tilgjengelig en nesesprayvaksine (2-17 år) for de som syns sprøyter er vanskelig.

Gravide
Vaksine i svangerskapet kan beskytte både mor og barn. De minste barna under 6 måneder har høyest risiko for sykehusinnleggelse, men kan ikke selv få vaksine. Disse kan bli beskyttet ved at mor vaksineres i svangerskapet. Risikoen for et alvorlig forløp av influensa øker jo lenger ut i svangerskapet man kommer, og varer også inn i en periode etter fødsel.

Sesongstart
Det har sirkulert influensavirus hele sommeren, hovedsesongen starter sannsynligvis likevel rundt juletider, med en topp enten rundt nyttår eller rundt vinterferien. Det anbefales derfor vaksinering før jul. Samtidig kan man ikke vaksinere seg for tidlig, da immuniteten etter influensavaksinen vanligvis ikke varer mer enn 6 måneder, evt. kortere hos eldre. Selv om en vaksinerte seg i fjor, trenger man en ny vaksine hvert år for å være oppdatert. Kroppen får da en påminnelse om hvordan den skal forsvare seg mot influensa.
Vaksinering vil foregå i perioden oktober til desember og alle i risikogruppene oppfordres til å vaksinere seg.