Dietlind Nakling
Dietlind Nakling.

Dietlind Nakling har stor dag og får helsing frå bygdefolket på Nedstrand