Det første som skal skje nå er å få alt det formelle på plass og avklare når Heien kan begynne i stillingen.
Det første som skal skje nå er å få alt det formelle på plass og avklare når Heien kan begynne i stillingen.

Harald Heien har fått tilbud om rektorstilling ved Frakkagjerd ungdomsskole