Lillian Rushfeldt - biblioteksjef. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Lillian Rushfeldt - biblioteksjef. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Biblioteket – møteplass og litteraturhus

Lillian Rushfeldt – biblioteksjef

Møteplass
Hvilket offentlig sted kan du oppsøke, der du er velkommen uansett hvem du er, der du kan bli så lenge du vil, der det ikke kreves noe av deg, og der du ikke trenger å dra bankkortet? Jo, biblioteket!
Folkeopplysning var grunntanken bak bibliotekutviklingen. Og bibliotekene skal fremdeles fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, men nå er funksjonen som møteplass vel så viktig. Samtidig som samfunnet blir mer og mer digitalisert, og du kan sitte hjemme og fikse det meste med noen tastetrykk, så øker ensomheten i befolkningen. Men så finnes altså disse gratis møteplassene, i alle kommuner, bestemt av Bibliotekloven.
Og der jobber vi som skal sørge for at alle innbyggerne har tilgang til informasjon om samfunnet rundt seg. Vi som tilrettelegger for at både den som vil lære og den som vil underholdes finner lesestoff. Vi som har tid til å slå av en prat, og som ser den som kanskje ikke blir sett av så mange. Vi som får ta del i manges liv, og møte mennesker som deler både gode og vonde dager med oss. Vi som liker både folk og bøker.

Litteraturhus
Vi sørger for at det finnes både fysiske og elektroniske aviser, tidsskrifter og bøker i biblioteket. Nye bøker som innbyggerne våre spør etter, eller som de får lyst til å lese fordi vi formidler dem. Vi vet at lesing reduserer stress, at hjernen holdes aktiv og at både språk og konsentrasjon utvikles. Vi vet også at ved å lese skjønnlitteratur kan vi forstå både oss selv og andre bedre.
Vi finner bøker til barnet som ikke liker å lese, til lesehesten, til den som vil bli bedre i norsk, eller til den søvnløse som bare vil ha noe lett i handa og hodet. Vi bestiller pensumlitteratur til den som studerer ved siden av jobb, viser hvor alfakrøllen befinner seg på tastaturet, og forklarer vanskelige ord og setninger for studenten som ikke har norsk som morsmål.
Vi drar ut til skoleklasser og informerer om lesekampanjer og nye bøker. Vi får skoleklasser på besøk som vil lese om både detektiver, enhjørninger og fotballspillere. Vi vet at nye bøker, fristende utstillinger og formidling, stimulerer leselyst og leseglede hos barn. Og vi vet at den som leser mye, automatisk blir flinkere til å både lese og skrive.
Og vi skriver prosjektsøknader for å kunne tilby arrangement. Noen arrangement tilbys barnehagene på dagtid, slik at alle barn skal få tilbud om kulturelle opplevelser, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon eller interesse for kultur. I høst- og vinterferiene har vi gratis aktiviteter for barn, slik at de som ikke reiser bort også får noe gøy å gjøre i feriene.
Billettprisene for arrangement for voksne holder vi så lave som mulig, slik at flest mulig kan delta på foredrag og forfattermøter. Hvis du vil kjøpe teaterbilletter, låne en fiolin for å ta timer i kulturskolen, eller kjøpe kunst når det er utstillinger i Galleriet, så fikser vi det også på biblioteket.

Livskvalitet
Vi driver ikke en blålystjeneste, vi som jobber på biblioteket. Vi rykker ikke ut for å redde liv. Men vi driver en tjeneste som gjør at kanskje færre får behov for blålystjenestene. Gode kulturopplevelser gjør livet rikere og bedre for enkeltmennesket, og gir næring til både tanker og kreativitet. Det skaper gode lokalmiljø at vi kan dele kulturopplevelser sammen, og at det alltid er noen å løse verdensproblemer med i aviskroken på biblioteket.
Og kanskje trenger vi hverandre i enda større grad nå som samfunnet blir mer og mer digitalisert. Folk trenger folk. Velkommen til biblioteket!