Anbjørg Lunde - Kommunalsjef -  leder Helse og mestring. foto: Alf-Einar Kvalavåg
Anbjørg Lunde - Kommunalsjef - leder Helse og mestring. foto: Alf-Einar Kvalavåg

Flere eldre – en ressurs eller utfordring?

Anbjørg Lunde – Kommunalsjef – leder Helse og mestring

Vi hører det stadig vekk- det blir mange flere eldre og det er bekymringer for hvordan samfunnet skal møte «utfordringen». Men er det en utfordring?
Ja, fordi det er en høyere frekvens av sykdom og hjelpebehov jo høyere man kommer opp i alder. Men det betyr ikke at alle eldre har et hjelpebehov. De fleste fungerer helt fint uten hjelp. Grunnen til at det blir flere eldre er ikke bare høye barnekull etter krigen, men også det faktum at vi lever lenger. På tre tiår har gjennomsnittsalderen økt med utrolige seks år. Vi er ett av de landene i verden med høyest levealder, noe som er et tegn på høy levestandard. Det må vi se på som et gode og ikke et problem. Likevel er det slik at få land bruker mer ressurser på helsevesenet enn Norge. Det er derfor viktig å tenke på faktorer som kan være med å forebygge sykdom, og hvordan hver enkelt kan holde seg frisk lengst mulig. Det er det beste både for samfunnet og for den enkelte. Dette blir avgjørende for hvordan landet vårt kan ha ressurser til å hjelpe alle de som har behov for helsehjelp. Det er regnet ut at hver tredje ungdom må velge å jobbe innen helsevesenet om man skal fortsette å bruke ressurser slik vi gjør i dag. Det kommer ikke til å gå, da det er bruk for arbeidskraft på mange andre områder også. Samfunnet må legge til rette for at ressursene blir utnyttet så effektivt som mulig, og samtidig tilrettelegge for at hver enkelt kan ta gode valg for seg selv.

Men hva kan vi gjøre selv? En god helse henger sammen med flere ting. Her kan utgangspunktet være forskjellig, men felles er at det er kjente faktorer som vi vet er med å påvirke positivt. Det forskes på livskvalitet. Vi kjenner til faktorene som røyk, alkohol, overvekt og inaktivitet. Men trolig langt viktigere er det å ha en venn, noen å være sammen med. Ensomhet er kanskje en av de største helseutfordringene. Det er viktig å tenke på i gode tider. Hvordan vi tar vare på hverandre og bygger gode relasjoner for fremtiden. Hvordan bor jeg slik at det bygger opp om det livet jeg ønsker å leve? Er boligen funksjonell? Er den plassert i nærheten av andre viktige funksjoner? Hva er viktig for meg når jeg skal planlegge livet langt frem? Kommunen vil blant annet ha fokus på temaet bolig under Seniorperler i september – kom gjerne for å ta en prat med oss.

Det er lett å tro at eldre trenger hjelp, men de fleste klarer seg fint helt uten hjelp. Mange er engasjert i frivillig arbeid, både i egen familie eller gjennom lag og foreninger. Noen er besøksvenn, frivilligkontakt eller støttekontakt, mens andre er med i styre og stell i ulike organisasjoner, idrettslag o.l. Frivillig arbeid har dobbel effekt. Det er bra for de som får hjelp, og det er bra for egen helse.