Morten Salvesen, rektor Førre skole. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Morten Salvesen, rektor Førre skole. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Alle barn kan lykkes

Av Morten Salvesen – rektor Førre skole

Vi voksne kan lære barna å akseptere følelser og jobbe seg gjennom dem, så de blir trygge på å gjøre en innsats for å komme seg videre i utfordringer de møter.

Læring er å gjøre noe
Menneskehjernen er ekstremt formbar hele livet, skriver Sofie Münster i boka «Alle barn kan lykkes». En bok denne spalten er inspirert av. Alle kan lære hva de vil og utvikle seg slik de vil. Til en viss grad. Det innebærer å øve, lære av feil, trene fokusert, anstrenge oss og bruke tiden som trengs på det vi vil lære. Det vi bruker tid på å gjøre, det blir vi bedre på. Utfordringen er at hjernen helst vil velge lettere og morsommere ting å gjøre enn å gjøre den innsatsen som kreves for å bli virkelig god i noe.
Det å kunne takle kampen mellom det lettvinte og det vanskelige er graden vi har av selvkontroll. Også kalt evnen til viljestyrke, selvregulering og selvdisiplin. Det handler mindre om kontroll, men å velge å gjøre det som er riktig å gjøre. For eksempel: “Ja, dette er kanskje kjedelig for meg, men jeg vil lære mest mulig og gjør derfor en innsats”. Selvkontroll er en mental mus-kel som kan trenes sterkere gjennom livet, så lenge de fysiologiske behovene som nok mat, søvn, varme og omsorg er dekket.
Læring krever tid, energi og støtte
Læring skaper nye veier i hodet vårt. Det er de nye kartene som styrer tankene våre, atferden vår og handlingene våre. Rutiner og ferdigheter tilegnes når vi øver oss lenge og gjentar tilstrek-kelig mange ganger. Men læring krever tid og energi. Det er anstrengende med repetisjoner til det blir en vane. Altså automatisert. Bare se på et barn som skal lære seg å sykle for eksempel. Det trenger støtte og support til det sitter. Etter hvert som det blir bedre, kreves stadig mindre energi. Det er først når det har blitt en vane at vi virkelig kan noe. Alle kan lykkes med utford-ringer vi står i, men det krever at vi legger ned innsats i form av å øve selv. Barn lærer ikke å sykle ved at vi gjør det for dem, men ved at vi er der sammen med dem når de lærer.

Gå sammen med
Når barn ikke forstår eller får til blir det ofte uforutsigbart, usikkerhet og manglende tro på seg selv. I en læringsprosess er det ingen garantier for at egen utvikling går i samme takt som de andres. Dårlig selvbilde er stressende, og det er lett å velge avstikkere for å komme vekk fra usikre og ubehagelige situasjoner. Alle barn går igjennom mer eller mindre slike faser. Det for-klarer hvorfor det kan være vanskelig for barn å lære. Og hvorfor det er vanskelig å være foreldre. Vi voksne kan møte dem på følelsene, og lære barna å akseptere og jobbe seg gjennom dem. Vi kan gå veien sammen med dem. Ved siden av. Vær interessert i utfordringene, still spørsmål og snakk med barnet. Det viktigste vi foreldre kan gjøre er å påvirke innholdet i den indre stemmen til barnet. Der ligger selvtillit og tro på seg selv.

Forfatter Sofie Münster har tre forslag:
1. Skap et team. – «Vi er på samme lag. Om 5 minutter kan jeg hjelpe deg for å finne ut hva du trenger for å komme i gang.» Husk å gi positiv respons på gode valg og god innsats.
2. Spør i stedet for å gi svar. – «Kan vi avtale hvordan du gjerne vil gjøre det for å ta riktig valg og øve mer på det som er bra for deg? Og hva jeg kan hjelpe til med for at du klarer å gjøre det?» NB! Viktig med anerkjennelse og ros når barn følger opp.
3. Vis at det vanskelige er bedre enn det enkle. – «Jeg synes det er flott når du går inn for å øve og lære deg noe, selv om det kan være kjedelig av og til. Du gjør det beste ut av det nest beste. Den evnen kan du dra nytte av hele livet.»
Dette er ikke fasit, men ment som inspirasjon til hvordan hjelpe barn med å ta gode valg. Vær tålmodig! Livet er et maraton, ikke en spurt. Og vær gode rollemodeller. Hva vi gjør er viktigere enn hva vi sier. Barn speiler seg i andre, ikke minst de voksne som er viktigst i livet for dem. Vi må se oss selv i speilet, og vurdere hva vi egentlig kommuniserer. Fortsett å øve slik at barnets selvkontroll opprettholdes og etter hvert blir en naturlig del av barnets måte å navigere i ver-den på. Lykke til!