v
KJERSTI MARTINSEN HOLTA - PSYKOLOGSPESIALIST, PPT Tysvær kommune. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Alle er vi styrt av følelsene våre, men ikke alle innrømmer det

KJERSTI MARTINSEN HOLTA – PSYKOLOGSPESIALIST, PPT Tysvær kommune

I PPT sier vi: «følelser først». I rollen som veileder til skole og barnehageansatte møter vi mange ulike problemstillinger. Felles er at alle handler om møtene mellom voksne og barn. I disse møtene er følelser viktige. De barna som kommer til barnehagen eller skolen har ulik erfaring med sine voksne. Dette påvirker hvordan de forventer at vi er, og hvordan de møter nye ting. Det er i møte med nye mennesker barnet føler seg sett og hjulpet til videre vekst, eller oversett og misforstått. Alle varme blikk, å kunne le sammen, å få akkurat nok hjelp til å klare resten selv er viktig for denne utviklingen.

Med følelser som rettesnor: Å jobbe med mennesker er å jobbe med følelser, rett og slett fordi det er følelsene som får oss til å gjøre fine ting, stygge ting og veldig dumme ting. Følelsene er ofte grunnen til valgene våre. Derfor er det viktig å forstå egne følelser når vi jobber med barn. Mangler vi forståelse for egen rolle og egne følelser sammen med barn kan det fort bli feil.

Å jobbe med følelser kan sammenlignes med å reparere et kompass som har sluttet å virke. Uten kontakt med følelsene våre mister vi viktig informasjon om veien videre. Mange lærer tidlig at noen følelser må overses eller fortrenges, og slutter å legge merke til dem. Likevel ligger de der og påvirker adferden vår og måten vi forstår verden på. Omsorg kan for eksempel bli møtt som om det var angrep, sinne kan utrykkes med tårer osv. Når den redde følelsen kommer ut som sinne og blir til aggresjon hos et barn kan det være vanskelig for den voksne å stå støtt. Eller å skille handling og person for å finne frem til barnets virkelige behov(trygghet). Liker du meg, tenker barnet, vil du meg vel?

Å si det rette: Ofte tror vi at det er hva vi sier som teller, men et sitat som er tilegnet Maya Angelou sier at «folk vil glemme det du sa og det du gjorde, men aldri glemme hvordan du fikk de til å føle seg». Dette har en dyp sannhet i seg. Det forteller oss at følelser farger alt vi gjør i møte med andre mennesker. Det er ikke hva vi sier som er viktig, men at det vi forsøker å si blir forstått.

Respekt for våre ansatte: Jeg ønsker å uttrykke min respekt for alle som jobber i barnehage og skole. De som hver dag må grave dypt i seg selv, sine egne reaksjoner og innlærte mønstre. De har verdens viktigste jobb, en av de mest krevende men og en av de mest givende. Dette er menneskene som sammen med de foresatte bygger fremtiden. For at barn skal kunne lære at de er verdifulle som menneske, skal få tro på seg selv og tørre å forsøke på vanskelige ting trenger de gode voksne. Slike voksne som klarer å like og har tro på alle barn. For alle barn trenger en heiagjeng når de skal utforske verden, og en trygg havn når ting blir skremmende. Dette kalles på fint emosjonell kompetanse i et livsmestringsperspektiv.