Kollegaene i Haugaland brann og redning IKS si avdeling Aksdal var samla sist veke for å takke av brannkonstabel Ole Bertil Grinde. Han har deltatt i branntenesta i 43 år. Foto: Marit Tvedt
Kollegaene i Haugaland brann og redning IKS si avdeling Aksdal var samla sist veke for å takke av brannkonstabel Ole Bertil Grinde. Han har deltatt i branntenesta i 43 år. Foto: Marit Tvedt

Viktigast å hjelpe andre