Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Hvert glass du kutter gjør godt for helsa

ANN-KRISTIN BERGE DAHLE – FOLKEHELSEKOORINATOR

Visste du at alkohol øker risikoen for å utvikle over 200 sykdommer? En god nyhet er at hvert glass du kutter gjør godt for helsa.

Mange kjenner ikke til farene
En viktig del av folkehelsearbeidet både nasjonalt og lokalt handler om folkeopplysning. I Folkehelseloven er det beskrevet at kommuner skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. Da er det fint å ha en egen folkehelsespalte i bygdebladet som en del av denne innsatsen.
Tysvær kommune har gjennom samarbeidsavtalen med alkovettorganisasjonen Av-og-til forpliktet seg til å jobbe målrettet med å fremme alkovett i befolkningen. Og det viser seg å være nyttig. Nye undersøkelser viser at en stor andel av befolkningen ikke kjenner til at alkohol kan øke risikoen for sykdom, og at det er store kunnskapshull i befolkningen når det kommer til dette teamet. Derfor er ukens fokus alkohol og folkehelse.

Slik påvirker alkohol helsen din
Alkoholbruk øker risikoen for en rekke sykdommer, og mange av dem er alvorlige. Forskning viser også at selv et moderat inntak kan øke risikoen for sykdom, og det finnes ingen sikker nedre grense for hva som er trygt å drikke. Alkohol øker altså risikoen for mer enn 200 sykdommer. Alkohol er blant annet kreftfremkallende, øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, kan forverre psykiske plager og utløse nye psykiske lidelser som angst og depresjon, øker risikoen for demens, kan bidra til søvnproblemer, hemmer prestasjon og restitusjon, og påvirker konsentrasjon og produktivitet negativt.
Alkohol medfører også flere kortsiktige risikofaktorer. Når alkohol konsumeres, opplever man endringer i humøret, en svekket konsentrasjonsevne og en dempet kritisk sans. Dette øker sjansene for ulykker, vold og overgrep.
Omtrent 10 prosent av befolkningen i Norge drikker på en måte som medfører fare for å utvikle avhengighet. Alkoholinntak innebærer en risiko for å utvikle avhengighet, og risikoen øker jo mer og jo oftere man drikker.

Det handler om å tenke seg om
Alkohol er det vanligste rusmiddelet i vår kultur. Forskning viser at 8 av 10 har drukket alkohol det siste året, og at 1 av 3 drikker alkohol ukentlig. Men at alkohol er vanlig, betyr ikke at det er bra eller sunt. Tvert imot. Derfor kan det å kutte ut alkohol eller kutte i alkoholinntaket gjøre mye for helsen din. Vi sier at «hvert glass du kutter gjør godt for helsen». For hvis du tenker deg om: trenger du egentlig den største ølen, den siste runden eller det fjerde glasset med vin? Er alkohol alltid nødvendig, eller kan du like gjerne velge alkoholfrie alternativer?
Alkovett handler i bunn og grunn om å tenke på om du vil drikke og i tilfelle hvor mye, før du gjør det. Å tenke på hva som er bra for deg og de rundt deg.