Eldre særleg utsette for RS-virus – blir smitta av barnebarn