Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Når kommer influensaen i år?

I fjor kom influensasesongen unormalt tidlig. Tallene fra FHI viser nå en gradvis økning av smittetall for både covid-19 og influensa. Økningen kan bety en tidlig begynnelse på vinterens utbrudd av influensa, kanskje toppen vil komme rundt juletider?

Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege

Hvem bør vaksinere seg
Nær 1,6 million mennesker i landet tilhører en gruppe som bør vaksinere seg mot influensa før sesongen starter. De fleste tåler influensa godt, men influensa kan gi alvorlig sykdom, og for noen vil det føre til lungebetennelse, hjerneslag eller forverring av kronisk sykdom. Cirka 5000 innlegges hvert år som følge av influensasykdom og i gjennomsnitt er det 900 dødsfall. Noen år kan så mange som 2000 personer dø på grunn av influensa.
Grupper som anbefales influensavaksine:
– Alle over 65 år
– Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
– Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
– Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:
o kronisk lungesykdom (inkludert astma)
o hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
o diabetes type 1 og 2
o leversvikt eller nyresvikt
o kronisk nevrologisk sykdom eller skade
o nedsatt immunforsvar
o alvorlig fedme
o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

– Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
– De som bor sammen (eller tilsvarende nære) med personer med redusert immunforsvar
– Svinerøktere og andre med kontakt med levende griser
– Saneringspersonell og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Influensavaksine til barn
Influensa er en vanlig infeksjonssykdom blant barn. De fleste vil ha møtt flere influensavirus før de har fylt åtte år, og de fleste vil ha tålt dette veldig godt.
Omtrent 80 000 barn tilhører en av risikogruppene som kan ha nytte av influensavaksine. De aller fleste av disse har astma eller en annen lungesykdom, i tillegg er det flere tusen barn med diabetes, hjertesykdom og nevrologisk sykdom, for eksempel epilepsi. Influensavaksine til disse barna kan redusere risikoen for alvorlig forløp. Det gjøres oppmerksom på at for denne gruppen er det også tilgjengelig en nesesprayvaksine (2-17 år) for de som synes at sprøyter er vanskelig.

Gravide
Vaksine i svangerskapet kan beskytte både mor og barn. De minste barna under 6 måneder har høyest risiko for sykehus innleggelse, men kan ikke selv få vaksine. Disse kan bli beskyttet ved at mor vaksineres i svangerskapet. Risikoen for et alvorlig forløp av influensa øker jo lenger ut i svangerskapet man kommer, og varer også inn i en periode etter fødsel.
Hva gjør du ved smitte
Ved nye luftveissymptomer og nedsatt allmenntilstand, bør du holde seg hjemme til du føler deg frisk. Er du syk, og likevel må oppsøke steder hvor mange ferdes (for eksempel butikken), bør du bruke munnbind.
Når du er syk, bør du helst unngå kontakt med personer i risikogruppene. Om du likevel må dette, anbefales det å bruke munnbind.