Fagansvarlig vann og avløp Lene Katrine Haga.
Fagansvarlig vann og avløp Lene Katrine Haga. FOTO: Alf-Einar Kvalavåg

Unngå tette rør i julen!

Julen er tiden for god og fet mat. Men husk at utslipp av fett i avløpsvannet kan skape problem og tette avløpsrør i huset ditt. For å unngå tette rør, må du ikke tømme ribbe- og pinnekjøttfett i vasken/avløpet.

Dette medfører arbeid med ekstra spylinger av avløpsrør som både er tidkrevende og ikke minst kostbare for kommunen og innbyggere.

Her er gode råd for håndtering av «kokevann» etter julemiddagen

  1. La gryten stå til vannet er kaldt, og fettet har stivnet.
  2. Skrap ut fettet – dette kan benyttes til senere bruk, for eksempel i ertersuppe eller til komler.
  3. Fjern det resterende fettet i gryten med tørkepapir og kast det i søppelet.
  4. Vask gryten i varmt såpevann.

Toalettet som avfallsbøtte?

Søppel fra do ender opp i naturen. Mange er bekymret for forsøpling i naturen uten å innse at de selv fort kan bidra til problemet. Mer enn en gang har Vann og Avløpsavdelingen i Tysvær kommune sett både store oppsamlinger av fett, q-tips, engangsduker, bind, truser osv. Hvert år håndterer renseanleggene i Tysvær store mengder avfall som kommer inn i avløpssystemet grunnet bruk av toalettet som avfallsbøtte.

Det er fristende å skylle bomullsdottene med neglelakkfjerner eller våtservietten ned i do. Kjapt, enkelt og vips, så er det borte. Problemet er at dette kan bidra til at hele avløpssystemet stopper opp.

Når røret er tett eller pumpen står må avløpsvannet finne andre veier.  Du har kanskje opplevd kloakk i kjelleren? Eller at en badestrand må stenge på grunn av dårlig vannkvalitet? Årsaken kan være akkurat dette, avfall blir spylt ned i do, pumpene har fått stans og avløpsvannet går i overløp ut i naturen.

Konsekvensene er blant annet tette rør, tilstoppede pumper og økt strømforbruk på pumper. Dette er konsekvenser som alle bidrar til både merarbeid for Vann og Avløp i kommunen vår, og ikke minst økte kostnader som må dekkes av oss som innbyggere i kommunen.

I tillegg får dette konsekvens i form av forsøpling av nærliggende natur. Til tross for at avløpsvannet blir fraktet bort og renset, fanges ikke alt opp i renseanleggene. Ved ekstremvær som flom eller voldsomt regnvær oppstår overvann som fører avløpsvannet ubehandlet ut i elver og havet.

Hvem får regningen for dette ekstraarbeidet?

Alle som er tilkoblet offentlig avløp betaler et avløpsgebyr. Dette er penger som skal gå til drift og vedlikehold av avløpssystemene. Her er det behov for store investeringer i fremtiden. Når midlene istedenfor blir brukt til å rydde opp tette rør etter at fett eller søppel er kastet i avløpssystemet, blir det mindre penger til nødvendig vedlikehold og gebyrene må økes unødvendig mye.