Det var administrerende direktør i HIM, Gro Staveland, og avdelingsleder Haugalandet i Risa, Øyvind Stange som tok seg av snorklippingen. Foto: HIM
Det var administrerende direktør i HIM, Gro Staveland, og avdelingsleder Haugalandet i Risa, Øyvind Stange som tok seg av snorklippingen. Foto: HIM

Åpning av nytt deponi på Toraneset til 27 millioner