Bøtesatsane til politiet aukar på nytt: Ulovleg mobilbruk i bil vil koste 10.200