Med 400 millioner økte Berge Sag i 2023 salget kraftig fra 2022 og opplevde ett av sine beste salgs-år noensinne. – Vi opplever at boligmarkedet lokalt er langt bedre enn hva folk tror, sier konsernsjef Rolf L. Sjursen.
Med 400 millioner økte Berge Sag i 2023 salget kraftig fra 2022 og opplevde ett av sine beste salgs-år noensinne. – Vi opplever at boligmarkedet lokalt er langt bedre enn hva folk tror, sier konsernsjef Rolf L. Sjursen.

Pressemelding: Knalltall for Berge Sag