I dag vedtek LO krava i lønnsoppgjeret: Pengar og auka kjøpekraft viktigast