LO vil ikkje garantere støtte til auka pensjonsalder