Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Godt å være senior i Tysvær

Spaltist: Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator.

Tysvær kommune sin visjon er å skape aktivitet og trivsel, for og sammen med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet. Det dukker stadig opp nye spen-nende ting som skjer for denne målgruppen.

Bo trygt og godt hjemme
Et nytt tilbud fra Tysvær kommune er gratis boligkartlegging for alle innbyggere over 65 år. Dette er ett av flere tiltak for et aldersvennlig Tysvær. Mange boliger i kommunen er ikke optimalt tilrettelagt for å kunne bo trygt og godt hjemme så lenge som mulig, spesielt med tanke på mulige helseutfordringer. Trygghet i eget hjem er en felles nasjonal og lokal målsetting. Boligkart-leggingen vil bidra til at man får en god oversikt over muligheter og begrensninger boligen har for å oppnå god tilgjengelighet.
Tysvær kommune har knyttet til seg takstmann/byggmester Roar Ingebrigtsen, en lokal ekspert med lang erfaring innen byggebransjen. Roar gjennomgår boligen etter en sjekkliste som har som mål å ivareta en god tilrettelagt bolig. Etter kartleggingen får man utarbeidet en rapport som beskriver boligens funksjonalitet og gir tips om eventuelle oppussings- og utbedringsmulig-heter. Det er allerede over 40 boligeiere som har bestilt denne kartleggingen, og Roar er godt i gang med besøkene.

Seniortirsdag og læringsrik lunsj
For mange av oss er det viktig for å oppleve god livskvalitet, at vi har mulighet til å delta på sosi-ale og fysiske aktiviteter. For å legge spesielt til rette for dette for seniorer, er det etablert nye tilbud i samarbeid mellom mange ulike aktører, frivillige organisasjoner, Tysværtunet kulturhus, Tysvær bibliotek, Aksdal kirke, Aksdal senter, Tysvær frivilligsentral og Tysvær kommune. Resultatet er konseptet «Seniortirsdag» og «Læringsrik lunsj». Hver tirsdag fremover våren og til høsten vil du kunne lære noe nytt og spennende på kulturhuset i lunsjtider. Og dette gjelder selvsagt både om du er ung eller senior eller midt i mellom. Her kan du treffe på alt av avisrunden med Tysvær Bygdeblad, til historietimen med historielaget, senioruniversitetet og til andre spennende gjester. Det vil også være foredrag om ulike aktuelle tema fra Tysvær kommune og andre aktører, og en vil kunne få medvirke i ulike prosjekter og planarbeid.
Ulike tilbud videreføres også fra tidligere, med velkjente aktiviteter og samlingspunkt både på Tysværtunet kulturhus, biblioteket og Aksdal senter. Boccia, trimgruppa i Bestastuå, digital hjelp og samtale med diakon er noen av tilbudene som er tilgjengelige i Aksdal på tirsdager.

Seniortaxi
Siste nyhet for seniorer over 65 år i Tysvær er oppstart med ordningen «Seniortaxi». Om turen går til vennebesøk, arrangement, butikker eller andre formål innenfor Tysvær kommune, kan du nå bestille taxi og betale maks 50 kroner for en tur. Tysvær kommune har med midler fra Kolumbus etablert et samarbeid med Dagsland taxi og Skjoldastraumen taxi om denne ordningen i 2024. Målet er å legge til rette for at seniorer i Tysvær skal få mulighet til å delta sosialt eller få transport til andre formål som er viktig for den enkelte. Å bidra til inkludering, aktivitet og deltagelse er viktig for god folkehelse for seniorer, og er en del av satsingen for et aldersvennlig Tysvær. Ordningen gjelder mandag til fredag fra 1.mars og ut året.

Alt dette og mye mer er viktige tiltak for å bidra til at flest mulig seniorer i Tysvær kan få opple-ve god helse og livskvalitet, både nå og fremover og kan få bidra med sine ressurser og kapasitet. Som en kollega av meg sier- hvis folk ikke opplever at det er bruk for dem, så blir de fort brukere. I Tysvær har vi bruk for alle!