Mobbing i skulen aukar på alle område, ifølgje Elevundersøkinga. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Mobbing i skulen aukar på alle område, ifølgje Elevundersøkinga. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Mobbinga aukar – tiltaka til skulen hjelper ofte ikkje