Geir Stakkestad. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Geir Stakkestad. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Kom deg ut – det er vår i luften!

GEIR STAKKESTAD – idrettskonsulent – Tysvær kommune

Etter en lang og mørk vinter er endelig våren her, og vi går lysere og varmere dager i møte. Dette merker vi både i kropp og sjel og endelig kan en nyte mer av tiden utendørs.
I Tysvær er vi så heldige at vi har mange flotte områder som kan benyttes til tur og rekrea-sjon. Her har vi alle muligheter til å oppleve naturen, både i skog og fjell og langs de flotte fjordene. Mange velger å benytte seg av de mange turløypene og stiene som ligger klar til å ta imot ivrige turgåere. I Tysvær har vi i mange år hatt et opplegg som i flere år het «Gå tur i Tysvær», som de siste årene har blitt en del av Friluftsrådene sitt opplegg kalt «Tell Tur». Vi ser at dette er populært og flere og flere oppdager nye turmål, både i egen kommune, men også i våre nabokommuner. I år går startskuddet for Tell Tur 23. mars, og jeg anbefaler alle å melde seg på, om du skal gå en tur, eller om du vil prøve å nå alle turmålene. Blant turmålene finnes det både godt tilrettelagte turer på turvei og lengre turer på stier. Her skal det være noe for alle!
Vi hører stadig at vi blir mer og mer stillesittende. Mye av tiden tilbringer vi foran en skjerm, derfor er det viktig at vi setter av nok tid til fysisk aktivitet. Av og til er det ikke så mye som skal til for å bli mer aktive. Det handler mye om å ta smarte valg. En liten tur i nærmiljøet kan ofte være nok for noen, og kanskje det gir mersmak, og at neste tur da blir enklere å ta. Ingen tur er for liten, all aktivitet hjelper!

Hva med å bruke bilen mindre? Mange har kort vei til både skole, arbeid og fritidsaktiviteter, og flere har gode muligheter til å gå eller sykle i sitt nærmiljø. Vi hører stadig om økt biltra-fikk og hvilke negative følger dette får; trafikksikkerhet, miljøutfordringer, parkeringspro-blemer osv. Lar en bilen stå når en har mulighet gir dette mange positive følger; mer aktivi-tet, bedre miljø, tryggere nærmiljø, en kommer i bedre form, samt at barn og unge kanskje opparbeider seg nye gode vaner videre i livet. Våren er en fin tid å starte på!
Vi har mange flotte idretts- og nærmiljøanlegg i hele kommunen. Disse er åpne for at alle kan benytte seg av dem. Her skal det finnes noe for enhver interesse. Hva med å samle ven-negjengen eller naboer og kose seg med aktiviteter på et av anleggene. På flere plasser er det ulike aktiviteter å velge blant og velforeninger har vært flinke til å bygge flotte nærmil-jøanlegg, som også er sosiale møteplasser i de ulike nærmiljøene.
Til slutt vil jeg anbefale alle å komme seg ut, det er god medisin for kropp og sjel, uansett alder og hvilken form en er i.

Ønsker alle en aktiv og fin vår!