Flere kontroller i Tysvær i dag – bare en ute bilbelte