I dag leverte et samlet jordbruk sitt krav til staten i årets jordbruksforhandlinger. Foto: Norges Bondelag
I dag leverte et samlet jordbruk sitt krav til staten i årets jordbruksforhandlinger. Foto: Norges Bondelag

Jordbrukets krav: Økt sjølforsyning med inntektsløft