Det er Risa AS som har fått jobben med å bygge gang- og sykkelveien. Byggeprosjektet strekker seg over 1,1 kilometer fra avkjøringen til Dragavika og fram til krysset Frakkagjerdvegen/Høievegen. Det vil gi tryggere vei for gående og syklende, og bedre vei for bilistene.
Det er Risa AS som har fått jobben med å bygge gang- og sykkelveien. Byggeprosjektet strekker seg over 1,1 kilometer fra avkjøringen til Dragavika og fram til krysset Frakkagjerdvegen/Høievegen. Det vil gi tryggere vei for gående og syklende, og bedre vei for bilistene.

Byggestart 6. mai for ny gang- og sykkelvei på Frakkagjerd i retning Dragavika