Oslofolk brukar flyttebyrå, vestlendingar og nordlendingar får hjelp av familien