Ei rekkje av kommunen sine butilbod ligg langs Aksdalsvegen på begge sider av kulturhuset. Eit par hundre meter lengre aust har naboar til eit av tilboda sett seg nødt til melde ein av bebuarane til politiet.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Ei rekkje av kommunen sine butilbod ligg langs Aksdalsvegen på begge sider av kulturhuset. Eit par hundre meter lengre aust har naboar til eit av tilboda sett seg nødt til melde ein av bebuarane til politiet.

– Kva er det som skjer i Aksdalsvegen?

Naboar fortvilar. Politiet og den psykiske helsetenesta i kommunen jobbar på spreng. For i eit lite bustadfelt veit «alle» kor skoen trykkjer når ting går galt.

Det store spørsmålet etter leiteaksjonen i Aksdal sist torsdag er om politiet og den psykiske helesetenesta i kommunen har kontroll over det som skjer like bak rådhuset i Aksdal. Redde og frustrerte naboar synest nå at det er nok. Truslar om alvorleg vald, skriking og stadig besøk av utrykkingskjøretøy i nabolaget, er noko dei mislikar sterkt.
– Me som bur tett på dei kommunale bustadane hadde etter kvart fått eit godt naboskap med dei som bur der. Me kunne snakke med dei og by på ein kopp kaffi i hagen ein sommardag. Men den siste tida har dette snudd. «Alle» her veit kva som har skjedd og det å måtte leve med truslar om både dreping og knusing, er ikkje kjekt. Me skjønar også at dette er personar som treng hjelp og oppfølging, det er derfor dei bur i ein slik bustad. Spørsmålet er om dei får det, seier naboane til dei kommunale bustadane i Aksdalsvegen.

Les kva politiet og den psykiske helsetenesta meiner i papirutgåva.