En drept i august

Foreløpige tall viser at en person (syklist) omkom i trafikkulykke på veiene i Rogaland i august 2014, i fjor var det tre personer som omkom i august.

Hittil i 2014 er sju mennesker omkommet i trafikken på veiene i Rogaland, mot 11 i 2013 på samme tidspunktet. Det er syv for mange, men det er gledelig at tallet er lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Nivået har ligget mellom 6 – 14 drepte pr. august de siste 5 årene. Vi håper at antall drepte på veiene i Rogaland i 2014, vil resultere i at trenden fortsetter nedover.

Blant de omkomne hittil i år, er det to bilførere, en bilpassasjer, tre motorsyklister, og en syklist i alderen mellom 25- 75 år. Blant de drepte var to kvinner, resten var menn. Det har vært 6 dødsulykker til sammen der 7 er omkommet, fem av ulykkene var kollisjoner og en var singelulykke.

Fra SSB har vi fått skadetall pr. juli, tall for august kommer fra SSB i midten av september, juli tallene viser at 316 er skadet i trafikken i Rogaland mot 302 i 2013. Foreløpige skadetall for august meldt inn fra Politiet til Trygg Trafikk, viser at 333 er skadet i trafikken på veiene i Rogaland hittil i år, mot 337 på samme tidspunkt i 2013. Antall skadde ligger på samme nivå som de siste årene.
Statistikken for hele landet
113 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2014 i Norge. I samme periode i fjor mistet 115 personer livet i veitrafikkulykker. Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i august er 17. I samme måned i 2013 var det foreløpige tallet 25, noe som også ble det endelige tallet for august 2013. I gjennomsnitt de foregående fem år er 22 personer omkommet i veitrafikkulykker i august måned.
Tallene i august 2014 fordeler seg slik: fem bilførere, tre bilpassasjerer, tre motorsyklister, fem syklister og en fotgjenger. Av de åtte som omkom i bil døde tre i eneulykker (utforkjøringer) og fem i sammenstøt med annet kjøretøy. Av de 17 omkomne var 14 menn og tre kvinner. Åtte av de forulykkede var over 60 år.

Dette er en pressemelding levert av Trygg Trafikk