Nei til forprosjekt: Bokn-ordfører Kyrre Lindanger (nærmest) er enig med Tysvær. Nå har rådmann Vallestad (i midten) og ordføreren en jobb å gjøre.  Foto: Mona Terjesen
Nei til forprosjekt: Bokn-ordfører Kyrre Lindanger (nærmest) er enig med Tysvær. Nå har rådmann Vallestad (i midten) og ordføreren en jobb å gjøre. Foto: Mona Terjesen

Flere på vippen etter Tysvær-nei

Over halvparten av Haugaland Vekst-kommunene var i tvil, etter at Tysvær svarte nei til kommunestruktur-forprosjektet.

Kommunesammenslåingssaken ble heftig debattert under regionsrådet sitt møte fredag ettermiddag. Etter at Tysvær sa nei til å være med i forprosjektet til Haugaland Veksts regionsråd, har flere kommunen begynt å tenke seg om. Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord utrykte alle tvil. Ordfører Ole Johan Vierdal (Sp) fortalte at han hadde fått fristilling fra kommunestyret til å snu ja-et deres, etter dagens møte – om han mente det var nødvendig.

– En av kommunene det ville vært mest naturlig for oss å snakke sammen med omkring kommunesammenslåing er Tysvær. Nå som de ikke er med, blir også vi betenkte, sa han.

Også Frode Sulen (Ap) fra Sauda hadde fått samme tillatelse.

– Hvorfor skal Sauda være med på dette? Hva vil det koste oss, og hva er målet? spurte han blant annet.

Haugesundsordfører Petter Steen jr. (H) og Karmøy-ordfører Aase Simonsen (H) poengterte flere ganger at det i denne omgang kun er snakk om å si ja eller nei til et forprosjekt. Et forprosjekt som er ferdig i februar, der alle kommunene kun skal utrede og kartlegge. Tenke høyt, vurdere for og imot, eventuelle sammenslåinger. Kommunene som hadde vist skepsis, ville ha det fastslått at de kun forpliktet seg til forprosjektet, ikke prosjektet etterpå.

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa brukte Jærrådet som eksempel på mindre utredningsgrupper, som også har fått støtte fra departementet. Forprosjektet til Haugaland Vekst-kommunene kommer ikke til å få ei krone. De må ta regningen selv, kunne fylkesmannen avsløre.

Frode Ingvaldstad fra KS Vest påpekte fra scenen at departementet sier alle kommunene skal utrede kommunstrukturen. Det er riktig nok lov å si at «vi klarer oss alene», eller «vi ønsker» bare å snakke med enkelte kommuner, men en skal altså i gang med en utreding, nå.

Meltveit Kleppa hang seg på, og snakket direkte til Tysvær;

– Det er ingen ting som tilsier at dere må være med på en stor utredning med mange kommuner, dere kan godt gjøre det i mindre skala. Det kan også vise seg å være fornuftig.

Igjen brukte hun Jærrådet som eksempel;

– Der har de satt sammen rådmennene sine, for å utrede plusser og minuser med sammenslåing. De har også latt lokaldempokratiet tale, og spurt innbyggerne hva de ønsker, sa hun og la til;

– Men dere bør ikke vente til oppgavebildet er klart. Det kan drøye til våren, før alt er klart. Dere bør komme i gang med forberedelsene så fort som mulig.

Tysvær-varaordfører Kristine Aurdal (Krf) parerte med at vedtaket som kommunestyret gjorde forrige måned, er innenfor både departementet, KS og fylkeskommunen sine innstillinger.

Dermed blir Haugesund, Karmøy, Utsira, Etne, Vindafjord, Sveio, Suldal og Sauda i forprosjektet. Tysvær og Bokn ikke.

Slik er vedtaket:

1. Tysvær kommune utsett arbeidet med kommunereforma inntil proporsisjonen om “kommunen sitt nye oppgåvebilete” vert lagt fram av ekspertutvalet

2. Ordførar/rådmann får fullmakt til ha samtalar i høve reforma med kommunar me kan samanlikne oss med.

3. Formannsskapet vert halde fortløpande orientert om arbeidet med pkt 2.

Med andre ord så er det opp til ordfører Harald Stakkestad (H) og rådmann Arvid S. Vallestad å ta initiativ til et lokalt forberedelsesprosjekt for Tysvær.